Stiga.dk benytter cookies til det formål at forbedre din oplevelse af siden. Ved at fortsætte på denne side, accepterer du at vi gør brug af cookies. Læs mere om brugen af cookies. 

Dansk | ændre sprog
Menu

Meddelelse om databeskyttelse

 

 

Dette dokument beskriver procedurerne, som vi anvender til at behandle de personlige oplysninger om brugerne, som besøger denne hjemmeside ("Hjemmesiden") og benytter de tjenester, som  STIGA Italy S.p.A. tilbyder. (“STIGA Italy”) og STIGA Denmark A/S  (“STIGA A/S Denmark") på hjemmesiden.

 

Denne privatlivspolitik vedrører udelukkende de personlige oplysninger, som behandles i forbindelse med hjemmesiden. Alle tredjeparters hjemmesider, som kan åbnes af brugeren via link er underlagt privatlivspolitiken på tredjepartens hjemmeside. Brugeren tilrådes at læse privatlivspolitiken på tredjeparters hjemmesider inden de besøges.

 

1.       Dataansvarlig

 

STIGA S.p.A., som er hjemmehørende på adressen Via del Lavoro 6, Castelfranco Veneto (TV), Italien, italiensk virksomheds- og momsnummer 07684381002 og [og STIGA A/S, som er hjemmehørende på adressen Priorparken 878, 2605 Brøndby, Denmark .

 

2.       Hvor vi behandler oplysninger og hvordan vi beskytter dem

 

Behandlingen af oplysninger i forbindelse med de tjenester, som vi udbyder gennem Hjemmesiden, sker i automatiseret form og udføres af personalet, som udfører databehandling i STIGA’s kontorer; dataene gemmes på  STIGA Italy's servere.

 

STIGA beskytter, kontrollerer og behandler de personlige oplysninger, som du har afgivet, med egnede sikre midler og procedurer, herunder dem som er baseret på viden opnået ved hjælp af teknologisk fremskridt. Formålet er at minimere risikoen for ødelæggelse, tab, uautoriseret databehandling, adgang eller databehandling, som ikke er i overensstemmelse med de ovenfor nævnte formål. Brugere bør være opmærksomme på, at brugen af internet ikke fuldt ud kan udelukke risikoen for uautoriseret adgang, og at oplysningernes sikkerhed derfor ikke kan garanteres fuldstændigt.

 

3.       Oplysninger som behandles

 

Oplysninger, som brugeren frivilligt har afgivet

 

Brugeren skal ikke afgive personlige oplysninger for at besøge hjemmesidens offentligt tilgængelige sider.

 

Alle kontakter mellem brugeren og STIGA og frivillig, eksplicit og spontan at indsende af meddelelser, e-mail eller brevpost til adresserne, som findes på denne hjemmeside, medfører efterfølgende indhentning af afsenderens adresse, e-mailadresse eller telefonnummer, som er nødvendig for at besvare henvendelsen, og alle andre personlige oplysninger, som er indeholdt i den relaterede kommunikation. Disse oplysninger bruges kun til at opfylde brugerens anmodning, og vil kun blive overdraget til tredjepart, hvis det er nødvendigt til dette formål (f.eks. speditør ved fremsendelse af informationsmateriale om vores produkter og tjenester). Disse data bliver ikke videreformidlet. Dataene opbevares kun så længe, som det er nødvendigt for at yde brugeren den ønskede tjenesteydelse.

 

Oplysninger, som er afgivet på tidspunktet for tilmelding til nyhedsbrevet og/eller med anmodningen om at modtage forretningsmæssige meddelelser om STIGA's produkter og tjenester

 

Hvis brugeren tilmelder sig nyhedsbrevet og/eller brugeren anmoder om at modtage nyhedsbreve og/eller forretningsmæssige oplysninger, behandles kontaktoplysningerne, som brugeren har afgivet på tidspunktet for tilmeldingen til den ønskede tjeneste.

 

4.       Hvorfor og hvordan vi behandler oplysningerne

 

De personlige oplysninger indsamles og behandles overvejende for at:

 

    (1)            Opfylde brugerens anmodning (f.eks. administration af anmodninger om oplysninger)

 

    (2)            Til marketingsformål ved at sende, enten med e-mail eller som almindelig post (hvis brugeren oplyser sin adresse), nyhedsbreve og/eller kommunikation om forretningsmæssige forhold, reklamefremstød eller oplysninger om GGP's produkter og tjenester og initiativer og begivenheder, som organiseres i samarbejde med GGP. Hvis brugeren har givet tilsagn til behandling af de personlige oplysninger til marketingsformål, kan disse oplysninger også blive brugt til at gennemføre, enten med almindelig post eller med e-mail, statistisk analyse, analyser og markedsundersøgelser. Brugerens personlige oplysninger bliver kun behandlet til disse formål efter brugeren har tilmeldt sig og udfyldt feltet nederst på hjemmesiden.

 

Behandlingen af oplysningerne kan være forbundet med en eller flere af de følgende funktioner: Indsamling, tilmelding, konsultation, organisering, opbevaring, behandling, videregivelse, ændring, valg, brug eller sletning.

 

5.            Frivillig eller ufrivillig afgivelse af personlige oplysninger

 

Afgivelsen af de oplysninger, der er mærket som obligatoriske på tidspunktet for anmodning om kontakt (f.eks. kontakt, brugerens navn og firma) er nødvendigt for at opfylde brugerens anmodning. STIGA kan eventuelt have brug for at indhente yderligere oplysninger, afhængigt af brugerens specifikke anmodning. Afgivelsen af disse supplerende oplysninger er frivillig, men hvis de ikke afgives, kan det være vanskeligt eller umuligt for STIGA at opfylde brugerens anmodning.

 

Oplysningen af e-mailadressen er nødvendig for at kunne sende nyhedsbreve og/eller marketingsoplysninger, hvis brugeren har anmodet om at modtage disse.

 

6.            Navigationsoplysninger - cookies

 

Navigationsoplysninger

 

De informationssystemer og programmer, der anvendes til driften af hjemmesiden, indsamler nogle elementer af personoplysninger, som videresendes i forbindelse med anvendelsen af Internet kommunikationsprotokoller (f.eks. IP-adresser eller domænenavne i de computere, som anvendes af brugerne, der opretter forbindelse til Hjemmesiden, URI - Uniform Resource Identifier-adresser på de ønskede ressourcer, tidspunktet for anmodningen, metoden, som anvendes til at indgive anmodningen til serveren, størrelsen på filen opnået som svar, den digitale kode vedrørende status for svaret fra serveren (gennemført, fejl osv.) og andre parametre vedrørende brugerens operativsystem og it-miljø). Selvom disse oplysninger ikke indsamles med henblik på at knytte dem sammen med identificerede dataemner, så kan det på grund af sin art, gøre det muligt at identificere brugeren som resultat af bearbejdning og sammenknytning med data, som tredjepart er i besiddelse af.

 

Oplysningerne bruges udelukkende med det formål at indhente anonym, statistisk information om brugen af hjemmesiden og overvåge, at den fungerer korrekt. Dataene slettes straks efter deres behandling. Oplysningerne kan bruges til at bestemme ansvaret i tilfælde af edb-kriminalitet, som forhindrer hjemmesidens funktion. I alle andre tilfælde opbevares oplysningerne om adgang til hjemmesiden ikke mere end syv dage.

 

Cookies

 

II nogle tilfælde indsamler STIGA Italy persondataene med forskellige teknologiske midler, herunder "cookies". Cookies består af et datasæt, som en hjemmeside sender til en “browser” (som kan være din browser). Denne information kan derefter gemmes på computeren (også din computer) ved hjælp af tags, som identificerer computeren men ikke brugeren.

 

Nogle af hjemmesidens sektioner bruger cookies, som sendes af STIGA Italy eller tredjeparter, og andre teknologier, som gør det muligt at drive hjemmesiden, sikre en bedre brug af hjemmesiden og udføre statistisk analyse på brugen af Hjemmesiden.

 

Se vores cookie politik for at læse mere.

 

7.            Afsløring og formidling af oplysninger

 

Med henblik på korrekt udførelse af de ovennævnte funktioner, kan oplysningerne behandles af de administrativt, kommercielt og teknisk STIGA personale, og af personale fra andre virksomheder, som i deres egenskab af databehandlere, leverer tjenesteydelser til STIGA (f.eks. leverandører af e-marketing, vedligeholdelse af hjemmesiden og administration af tjenester).

 

STIGA kan også videregive nogle af brugerens personlige oplysninger til tilknyttede virksomheder og deres forhandlere eller agenter for at kunne imødekomme en anmodning fra brugeren, f.eks. om et skøn.

 

En opdateret liste over disse parter kan fås ved henvendelse til STIGA som beskrevet i pkt. 8 herunder.

 

De indsamlede data vil under ingen omstændigheder blive videregivet til tredjemand til brug for nævnte tredjemands egne formål. Men i tilfælde af ekstraordinære virksomhedsoperationer (f.eks. salg eller leasing af koncernens aktiver), kan oplysningerne videregives eller overføres til tredjeparts købere / forpagtere eller tilknyttede personer.

 

Disse data bliver ikke videreformidlet.

 

8.            Den registreredes rettigheder.

 

I henhold til gældende lov om databeskyttelse har den registrerede (dvs. brugeren) visse rettigheder, herunder ret til på et hvilket som helst tidspunkt at få bekræftet, om de ovenstående oplysninger findes, blive informeret om deres indhold og oprindelse, kontrollere, om de er korrekte og anmode om tilføjelse, opdatering eller berigtigelse heraf. Brugeren har også ret til at anmode om, at oplysninger, der behandles i strid med loven, bliver slettet, anonymiseret eller blokeret, og til at modsætte sig behandling af lovlige grunde under alle omstændigheder, herunder fravalg af markedsføringsmateriale og / eller nyhedsbrev.

 

Brugeren kan kontakte GGP Italy direkte for at udøve disse rettigheder eller STIGA Denmark på adresserne, som er anført i paragraf 1. Det er også muligt at sende en meddelelse til info.dk@ggp-group.com eller ringe til +45 – 43 43 77 66.

 

 

Sidste opdatering: Februar 2015